top of page
Siim Oja.jpg

Siim Oja

Andragoog ja koerte käitumise spetsialist

Olen koeri ja inimesi koolitanud üle kümne aastat. Sellest rohkem kui kuus aasta avalikus teenistuses, kaks aastat PetCity koolitaja-instruktorina ja varsti juba rohkem kui kolm aastat (vahelduva eduga) vabakutselisena. Formaalse hariduse koerte koolitamise alal olen omandanud Politsei- ja Piirivalve Teenistuskoerte koolituskeksuses. Mitte-formaalse hariduse omandasin 6 aastat koertega koos avalikus teenistuses töötades. Lisaks sellele olen osalenud paljudel täiendkoolitustel nii kodu- kui välismaal ning täiendanud oma teadmiseid lugemuse kui ka kriitilise refleksiivse praktika näol. Alates 2020 aastast oman täiskasvanute koolitaja kutse kuuendat taset ja vastavat Bakalaureuse hariduse kraadi Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudist andragoogika õpingutelt. 

Oma avaliku teenistuse karjääri jooksul sai minust vanglateenistuse instruktor. Tegelesin suuremate ja väiksemate gruppide koolitamisega, osalesin koolituste ning õppuste planeerimisel, korraldamisel ja läbiviimisel. Samal ajal jätkasin ka koerte ja koerajuhtide koolitamist. Otsustasin minna õppima täiskasvanute koolitamist, sest koeri koolitavad inimesed, aga nendeni uute teadmiste viimine ei olnud alati nii lihtne.

Õpingute jooksul sain aru, et see, mida ma hetkel teen ei aita mul viia täide oma unistust, milleks oli koerte maailma muutmine ja sinna uue tähenduse loomine. Otsustasin liituda Eest suurima lemmiklooma teenuste pakkujaga Pet City, kellega koostöös asutasin oma esimese koertekooli Tallinnas, kus põhilisteks teenusteks olid koerte käitumisnõustamine, kutsikakool ja koertehotell. Lisaks sellele viisin läbi ka sisekoolitusi teenindavale personalilie. Koos oma uute ja endiste töökaaslastega sain hakata tegelema millegagi, mida ma oskan hästi ning mida ma armastan teha. Tänaseks olen liikunud edasi eraettevõtlusesse ja lõin omanimelise kooli, mille abil saan pakkuda kvaliteetset, professionaalset ja usaldusväärset täienduskoolitusteenust.

Specialization and competencies

2020 - Bachelor's degree in andragogy, certificate no.  LC014665

2018 - Tallinn University Summer University - Introduction to Canine Cognition, Behavior and Human-Animal Interactions, Certificate no. 11081

2015 - Leerburg Online University - Housebreaking 101

2012 - PBGB Service Dog Training Center - Service Dog Force Use Course and Attestation / Force Use Level 1 and Level 2 and Obedience Training

My philosophy

"I have become more aware of how I learn and thus have a better understanding of how to teach others. The same is true for dogs. Having tried a number of different training methods from the use of coercion to electric collars, I am convinced that these tools do not work. In order to establish a relationship of trust, respect and co - operation between the pet and the owner, in a relationship based on mutual consent, the dog obeys his owner with natural obedience and listens to him in all situations, regardless of disturbing factors.  

If you can build such a relationship with your dog, the rest will come with playful ease. "  Siim  Oja (2017)

bottom of page